Landsmøte Besteforeldreaksjonen 2017

DATO: 23. sep 2017 - 24. sep 2017

KLOKKESLETT: lørdag kl 11:00 til søndag kl 14:30

STED: Haraldsheimen vandrerhjem | Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo

Vi trenger å møtes, vi som brenner for å overlate en levelig planet til kommende generasjoner. Alle medlemmer er velkommen til å delta på landsmøtet som i år skal være på Haraldsheimen i Oslo!

Påmelding
Bruk påmeldingsskjema nederst på siden. Samtidig sendes landsmøteavgift på kr 500,- til konto: 1254.62.08522 (dekker deler av kostnadene for måltider og møtelokaler). De som betaler med bankgiro, bør samtidig sende epost med navn og dato for innbetaling til  moc.liamgnull@akbetomsdnal da navnet på innbetaler ikke går fram av kontooversikten.

Program
Programmet for landsmøtet er nå stort sett på plass. Sakspapirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare. Har du eller ditt lokallag saker dere vil ha behandlet på årsmøtet, kan det sendes til Steinar Høiback innen 3. september.

Lørdag 23. september
Kl. 1100: Åpning med innlegg av Besteforeldreaksjonens styreleder Steinar Høiback og leder av Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.

Etter lunsj: Årsmøtesaker med bl.a. diskusjon av BKAs politiske plattform. Foreløpig saksliste:

  1. Valg av møteleder, referent. To til å underskrive protokollen
  2. Årsrapport for 2016
  3. Regnskap
  4. Sentralstyrets forslag til vedtak
  5. Innkomne forslag
  6. Valg, leder og sentralstyremedlemmer, valgkomite og revisor(er)

Dagen avsluttes med middag på Haraldsheimen etterfulgt av sosialt samvær bl.a. med allsang med Ola Dimmen som anfører. Har du et kulturelt/kunstnerisk innslag å dele, er det bare å melde fra til Linda Rundquist Parr i landsmøtekomitéen. Halfdan Wiik holder tale under middagen.

Søndag 24. september
Kl. 1000: Fagdag: Hvor står klimasaken? Hvilken betydning har høstens valg for klimapolitikken? Hva skjer med klimasøksmålet? Hvordan kan BKA spille en aktiv rolle i å få en ny klimapolitikk?
Foredrag ved jurist og professor Mads Andenæs greie ut om klimasøksmålet og BKA sin rolle som partshjelper. Innlegg også ved Andreas Ytterstad fra Concerned Scientists.

Kl. 1430: Avslutning.

Overnattingsmuligheter
1. Bo privat hos et medlem av BKA i Oslo og omegn. Ønsker du slik overnatting, opplyser du om dette ved påmeldingen (merknader). Det må skje før 1.september.
2. Overnatting på Haraldsheimen. Fram til 1.9. får du rom til rabattert pris: Enkeltrom 560 kr/natt (inkl. forokost), dobbeltrom kr 735. Prisene gjelder både for fredag 22.9. og lørdag 23.9. Bruk kode 3161 ved bestilling. Du kan bestille på nett www.haraldsheim.no, på epost on.sletsohihnull@miehsdlarah.olso eller på telefon 919 03 604.

PÅMELDING

Navn

E-post

Postnr/Sted
/

Jeg ønsker privat overnatting

Jeg har flg. matallergier e.l.

Merknader

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, skriv til: moc.liamgnull@akbetomsdnal. Du kan også ta kontakt med leder i arrangementskomiteen, Linda Parr: tlf 456 65 780