Vår tids største helsetrussel

klode brennerKlimaendringene utgjør en alvorlig helsetrussel. Endringer i nedbørsforhold og temperatur vil  få betydning for spredning av infeksjoner. Tilgangen på vann, bolig og sanitære forhold vil bli negativt påvirket. Dårlige utsikter for jordbruk og matsikkerhet i mange områder, særlig i deler av Afrika og Asia, gir risiko for hungersnød.

Helseaspektet bør tillegges større vekt når nasjonal og internasjonal politikk for å bekjempe klimaendringer skal begrunnes, utformes og gjennomføres. Det er fortsatt mulig å redusere skadene på liv og helse dersom verdenssamfunnet samler seg om effektive tiltak slik at CO2-utslippene reduseres raskt og betydelig. Mange av de nødvendige tiltakene vil oppfylle både miljø- og helsemål.

Se temaartikkel av professor emeritus i internasjonal helse, Gunnar Kvåle, i Tidsskrift for Den norske legeforening september 2014: Klimakamp er helsearbeid

Spre klimavett,
del denne saken!