Samferdsel for framtida

Gå til heftet:
Samferdsel for framtida: en artikkelsamling

Det er nødvendig å satse mye mer på baneløsninger – og mye mindre på kapasitetsøkende bilveier. I dette heftet, ferdigstilt november 2023, er det samlet en rekke artikler som på ulike måter belyser de store miljø- og klimautfordringene vi har i samferdselssektoren.

En økologisk, helhetlig tilnærming er nødvendig. Det gjelder ikke bare å kutte utslipp, men å spare energi, arealer og ressurser. Da er jernbanen det suverent beste alternativ. Ny infrastruktur for fjerntog, regiontog, lokaltog og bybaner må bygges. Det er også mulig å effektivisere og forbedre de baneløsningene vi har i dag.

Det som ikke er mulig, er å fortsette med den massive satsinga på overdimensjonerte høyhastighets motorveier med prognoser om en stadig økende veitrafikk – i den tro at miljø- og klimaproblemene er løst bare vi får elektrifisert bilparken eller får den over på biodrivstoff og hydrogen.

Målet med artikkelsamlinga er å løfte fram prinsipper og muligheter, invitere til debatt og få flere til å se at det finnes gode, bærekraftige alternativer for framtida. De fleste  bidragsytere er medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon. Et unntak er bl.a. den unge landskapsarkitekten Christian Lycke, som har skrevet artikkelen om naturens tålegrenser i møte med moderne bilisme.

Spre klimavett,
del denne saken!