Samferdsel for framtida

Det er nødvendig å satse mye mer på baneløsninger – og mye mindre på kapasitetsøkende bilveier, mener BKAs jernbanegruppe. I dette digitale heftet, ferdigstilt mars 2021, er det samlet en rekke artikler som på ulike måter belyser de store miljø- og klimautfordringene vi har i samferdselssektoren.

En økologisk, helhetlig tilnærming er nødvendig. Det gjelder ikke bare å kutte utslipp, men å spare energi, arealer og ressurser. Da er jernbanen det suverent beste alternativ. Ny infrastruktur for fjerntog, regiontog, lokaltog og bybaner må bygges. Det er også mulig å effektivisere og forbedre de baneløsningene vi har i dag.

Det som ikke er mulig, er å fortsette med den massive satsinga på overdimensjonerte høyhastighets motorveier med prognoser om en stadig økende veitrafikk – i den tro at miljø- og klimaproblemene er løst bare vi får elektrifisert bilparken eller får den over på biodrivstoff og hydrogen. Se også: Myter om samferdsel, klima og miljø

Målet med artikkelsamlinga er å løfte fram prinsipper og muligheter, invitere til debatt og få flere til å se at det finnes gode, bærekraftige alternativer for framtida. Samtlige bidragsytere er medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon. Bortsett fra den unge landskapsarkitekten Christian Lycke, som har skrevet artikkelen om naturens tålegrenser i møte med moderne bilisme.

Innhold
Forord v/ Steinar Winther Christensen
10 teser om samferdsel og økologisk ansvar
En bærekraftig samferdselspolitikk, innledning
Svein Skartsæterhagen: Elektrifisering og energisparing
Torstein Fjeld: Etter et møte med samferdselsministeren
Christian Lycke: Naturens tålegrenser under press
Redaksjonen: En elefant i rommet – luftfarten
Torstein Fjeld: Jernbane til framtida for passasjerer og gods
Jørn Ruud: Bybaner for effektiv persontransport
Svein Skartsæterhagen: Et bedre fjerntogtilbud om 10 år
Gunnar Kajander: Norge trenger Nord-Norgebanen
Thor Bjørlo: Derfor høyhastighetsbaner
Svein Skartsæterhagen: Økonomiske beregninger som forvirrer

 

Spre klimavett,
del denne saken!