Sak 6a – Forslag til politisk plattform

Spre klimavett,
del denne saken!