Sak 6a – Forslag til politisk plattform

Spre kunnskap –
del denne saken!