Besteforelder og aktivist

Fem medlemmer av Besteforeldreaksjonens Råd deler sine tanker med oss, forteller om sitt personlige engasjement i klimasaken og bakgrunnen for det.

Som gammel Mardøla-demonstrant har Per Aunet vært ute en vinterdag før. Som høgskolelektor gjennom mange år har han tro på ungdommen og framtida, og minner oss om Søren Kierkegaards ord: “Jeg taler helst med Børn, thi om dem tør man dog haabe at de kan blive Fornuft-Væsener , men de, der ere blevne det – Herre Jemini!” Les hele intervjuet med Per. 

Vær engasjert og politisk bevisst – ha tro på deg selv og respekt for andre! Det er livsverdiene Turid Lilleheies ønsker å gi videre til sine barnebarn. Den tidligere forbundslederen i Norsk Tjenestemannslag savner mot og handlingskompetanse i klimapolitikken. Man må ikke være så redde for å styre. «Skal vi forandre oss, må det kjærlig tvang til.» Les hele intervjuet med Turid.

Meteorolog Sigbjørn Grønås har lenge arbeidet med formidling av den vitenskapelige bakgrunnen for global oppvarming. Det kan se stygt ut, innrømmer han. Som troende og i trass og glede synger han likevel Blix sin morgensalme: ”Sjå, han gjer på ny det under: kallar fram or mørkret ljos!” Les hele intervjuet med Sigbjørn.

Psykiater Brit Haver opptatt av vår rolle som forbilde for barn. «Det å bli bestemor – og vite at dette skal jeg overlate til mine barnebarn å leve med – har skapt mitt miljøengasjement.» Til politikerne sier hun: «Våg å ta upopulære avgjørelser! Våg å satse dristig! Ikke bry deg om all verdens lobbyister! Våg å miste gjenvalget! Da vil du bli husket!» Les hele intervjuet med Brit.

Hans Prestbakmo har i førti år arbeidet med reindrift og naturvern. Han mener det er en illusjon å tro at vi kan holde fram med forbrukersamfunnets livsstil. «Om det blir aldri så fornybart betyr det bare en akselererende vekst som tar mer natur og etter hvert også gir økende utslipp av klimagasser.» Sett i et femtiårs perspektiv er utviklinga veldig skremmende, synes den tidligere lappefogden. Les hele intervjuet med Hans.

Spre klimavett,
del denne saken!