Sak 6b – Forslag om kontingentøkning

Spre klimavett,
del denne saken!