Forord

Til leseren av BKAs «Samferdsel for framtida med moderne jernbane»

Det haster! Klimaet venter ikke. Men det er tvilsomt om regjeringen har skjønt nettopp det.

Utkastet til ny Nasjonal Transportplan peker full fart i feil retning. Mer bil, vogntog og fly.
Mens skinnegående transport som virkelig kan få ned farlige klimautslipp, prioriteres ned.
Bør vi godta det?

I Europa arbeides det nå for fullt med å få ned klimautslippene fra samferdsel. På bakgrunn av EUs Green Deal ble det nylig presentert EUs nye mobilitetsstrategi, der tog prioriteres. Dette året har EU utropt som Jernbaneår. Har samferdselsministeren fått det med seg?

I vår levetid har samferdsel i Norge handlet om bil og fly. Utrolig mange kommuner har fått gode vegforbindelser, broer over fjorder og flyplasser med faste flyruter. Men så ble vi kjent med det som truer vår eksistens: menneskeskapte klimaendringer. Farlige, irreversible endringer i vår og hele naturens livsgrunnlag. Det betyr at vi alle må tenke nytt!

Da blir det feil å fortsette med firefelts motorveger og nye rullebaner for enda mer flyging. Glem elfly i stor stil; vi trenger grønn strøm andre steder. For virkelig hjelp i klimasaken må vi satse på en transportform som også er den mest energieffektive, som kan få sin energi direkte fra strømnettet, og som bruker mindre areal enn vegene.

Ja, vi snakker om tog! Med grønn strøm blir det nærmest null utslipp. Og reiser med moderne tog kan også være raskere enn med fly og veg, mellom landsdelene.

BKA har satt seg inn i samferdselens fremtid i Norge. Den må skifte retning! Ungdommen ønsker en trygg framtid, og ber om en klimapolitikk som monner. I heftet skisserer vi hva som kan bidra til det. På vegne av ungdommen ber vi både politikere og velgere å ta inn over seg dette stoffet.

Beste hilsen,
Besteforeldrenes klimaaksjon,
Steinar Winther Christensen, leder

Spre klimavett,
del denne saken!