Vindkraft, klima og natur

  • DATO: 
    18/04/2018
  • Klokkeslett: 
    kl 12:30 til kl 16:00
  • STED: 
    Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren

Vindkraft bygges ut på land i Norge som aldri før. Men er det behov for denne kraften i vårt vannkraftland? Hva med de omfattende naturødeleggelsene? Problemstillingen belyses fra folk i organisasjonen La Naturen Leve, fra miljøer som NTNU (om vannkraftpotensialet) og Statoil (om havvind) og fra et politisk ståsted (MDG).

Arrangør: Foreningen La Naturen Leve

Program og påmelding:
http://litteraturhuset.no/arrangement/norsk-vindkraft

 

Spre klimavett,
del denne saken!