Vendepunkt! Demonstrasjon for en ny klimapolitikk

  • DATO: 
    21/01/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 16:00 til kl 17:00
  • STED: 
    Eidsvolls plass

vendepunkt

Viktige ting skjedde i Paris! Nå må vi opprettholde – og øke! – trøkket, slik at Paris-avtalen virkelig blir et vendepunkt, også for norsk klimapolitikk. Det haster med en grønn omstilling av Norge. En bred allianse av trossamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse har derfor gått sammen om Vendepunkt: En serie på fire, frodige markeringer foran Stortinget frem mot valget i 2017.

Første demonstrasjon blir 21. januar 2016, kl. 16-17, i anledning den landsdekkende Klimafestivalen § 112. Da inntar vi Eidsvolls plass, foran Stortinget med appellkarusell, allsang og slagord-rapping.

VÅRE KRAV
– La oljen i Arktis bli liggende
Skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen og gassen bli liggende i bakken.

– 100 000 nye klimajobber
Regjeringen må legge til rette for minst 100 000 nye jobber som bidrar til å redusere klimautslipp og omstille Norge.

– Vis rettferdighet
Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.

Demonstrasjonen på Facebook

ARRANGØRER
Naturvernforbundet
Islamsk Råd
Norges KFUK-KFUM
Korsvei-bevegelsen
Greenpeace
Norsk klimanettverk
Framtiden i våre hender
Concerned Scientists Norway
Fagforbundet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Skaperverk og bærekraft
Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!