Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk

  • DATO: 
    08/09/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 16:00 til kl 17:00
  • STED: 
    Eidsvolls plass

 

vendepunkt

Et år før Stortingsvalget demonstrerer vi for et vendepunkt i klimapolitikken!

Sammen må vi vise politikere og velgere at skal vi nå målene fra Paris, krever det radikale valg i tiden som kommer. En allianse av trossamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse har derfor gått sammen om Vendepunkt: En serie demonstrasjoner frem mot valget i 2017.

21. januar var flere hundre klimaengasjerte samlet i kuldegradene på Eidsvolls plass foran Stortinget med krav om at Paris-avtalen må bli et vendepunkt for norsk klimapolitikk. Vi fikk en stemningsfull, humoristisk, slagkraftig og fargerik time med barnesang og appell-karusell, trampesnakk og stillhet for klimasaken.

Nå øker vi trykket for et klimavalg i 2017 med ny demonstrasjon.
Velkommen til fest og protest!

PROGRAM
Sang, slagord og musikalske innslag.
Appeller fra Kjersti Barsok (Norsk Tjenestemannslag), Harveen Kaur (Miljøsikh), Laila Riksaasen Dahl (Besteforeldrenes klimaaksjon og tidligere biskop), Truls Gulowsen (Greenpeace). Flere politikere utfordres på hvordan deres parti skal sikre et klimavalg.

VÅRE KRAV
– La oljen i Arktis ligge
Skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen og gassen bli liggende i bakken.

– 100 000 nye klimajobber
Regjeringen må legge til rette for minst 100 000 nye jobber som bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille Norge.

– Vis rettferdighet
Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.

ARRANGØRER
Naturvernforbundet
Islamsk Råd
Norges KFUK-KFUM
Natur og Ungdom
Korsvei-bevegelsen
Greenpeace
Norsk klimanettverk
Framtiden i våre hender
Concerned Scientists Norway
Fagforbundet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Skaperverk og bærekraft
Besteforeldrenes klimaaksjon
Klimavalgalliansen
Utviklingsfondet
Concerned Artists Norway
NTL
NTL Ung
Spire
Miljøagentene
Norges Kristelige Studentforbund
Changemaker
Miljøsikh
Green Jihad

 

Spre klimavett,
del denne saken!