Trondheim: Partidebatt om natur og klima

  • DATO: 
    05/09/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00
  • STED: 
    DIGS kafé, Trondheim

FNs klimarapport er entydig, vi har dårlig tid på oss til å løse klimakrisa. Skal vi begrense klimaendringene må vi gjøre mye, og det må skje nå. For stadig flere velgere er klima, miljø og bærekraft de viktigste temaene de ønsker gode politiske løsninger på.

Vi spør: Hvordan skal partiene prioritere natur og klima? Hvordan skal de sikre framtida vår, og hvordan skal de tilpasse samfunnet vårt i møte med klimaendringene?

Arrangør: FIVH Trondheim. Med-arrangører: Trøndersk natur- og klimaallianse, Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon, Spire og Vi som vil beholde turområdet ved Fuglmyra/ Steintrøa.


Spre klimavett,
del denne saken!