Trondheim: Klimapilegrim 2015 på Nordre, med Besteforeldrenes rangleorkester

  • DATO: 
    11/04/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 13:00 til kl 15:00

pilegrim trh

Fra Grønn kirke: Klimaendringene truer skaperverket og menneskeheten, og rammer de fattige i verden hardest. Året 2015 kalles gjerne for det viktige klimaåret og det ender med klimatoppmøtet i Paris. Gjennom det tverrkirkelige initiativet Klimapilegrim 2015 vil vi fortelle beslutningstakere i Norge og globalt at vi trenger en rettferdig internasjonal klimaavtale for å stanse klimaendringene. Mer informasjon her: http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=421549 

Arrangementet på Nordre denne lørdagen er ved Kirkerådet, Kirkens Nødhjelp, diakoner fra Trondheim og Besteforeldrenes klimaaksjon. Appeller fra biskopene (kl 14), sang og musikk ved rangleorkesteret (fra kl 13).

TV aksjonen

Spre klimavett,
del denne saken!