Trondheim: Foredrag om klimapolitikken mot 2020

  • DATO: 
    12/05/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00

ÅPENT KLIMA-MØTE
på Kultursenteret ISAK, Prinsens gt. 44, inngang fra Sandgt.

«Klimapolitikken fram mot 2020»

Klarer verden å bli enige om en ny klimaavtale,
og klarer Norge å oppfylle sine klimamål?

Avdelingsdirektør Audun Rosland i Miljødirektoratet
holder foredrag med utgangspunkt i ny rapport om det
faglige grunnlaget for klimapolitikken fram mot 2020
og de siste rapporter fra FNs klimapanel

Det settes av tid til spørsmål og svar.
Vel møtt!

Logo_besteforeldre klima_2012

                       
www.besteforeldreaksjonen.no

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!