Trondheim: Åpent møte om grønt skifte

  • DATO: 
    19/04/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Thora Storm vgs, Suhms gate 6 (det nye, grønne bygget)

A ytterstadAndreas Ytterstad, redaktør av boka «Broen til framtiden»
holder foredrag med tittelen:

GRØNT SKIFTE – HVA INNEBÆRER DET?

Det settes av tid til diskusjon etter foredraget.

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

«Det fins selvfølgelig ikke en enkel oppskrift på hvordan samfunnet kan og bør endres for å reddet klimaet. Men en storstilt klimaomstilling kan ikke overlates til markedet alene, så mye er sikkert. Vi trenger en solidarisk løsning. Arbeidstakere som blir stående midt oppe i omstillingen skal ikke måtte ta alle kostnadene – dette er fellesskapets ansvar.» Fra samtale med Andreas Ytterstad om boka «Broen til framtiden».

https://www.facebook.com/BesteforeldrenesKlimaaksjon/photos/gm.268445533492314/975075175875589/?type=3

grønt skift møte trh

 

Spre klimavett,
del denne saken!