Tønsberg og Oslo: smultringfestivalen

  • DATO: 
    21/09/2023 - 23/09/2023
  • Klokkeslett: 
    torsdag kl 00:00 til lørdag kl 23:59
  • STED: 
    Tønsberg og Oslo

Hvordan kan vi sammen skape en økonomi som sikrer livskvalitet for alle innenfor naturens tålegrenser? 

Smultringøkonomi er en modell og et helhetlig verktøy for sosial og miljømessig bærekraft, og en ny tilnærming til samfunnsutvikling. Flere og flere aktører lar seg inspirere til å bruke modellen som et rammeverk for handling. Bli med på en festival som utforsker hvordan vi kan bygge praksiser for et regenererende og fordelende samfunn, med nysgjerrighet, glede og gode samtaler.

Mer info og påmelding finner du her: https://www.smultringokonomi.no/


Spre klimavett,
del denne saken!