Sykle for klima – Norge på langs. Foredrag.

  • DATO: 
    11/11/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 20:00 til kl 22:00
  • STED: 
    På nettet

I mai og juni syklet Normann Natland fra Alta til Bergen. Han drev bevisstgjøringsarbeid om klimatrusselen, møtte mange ulike mennesker, syklet sammen med dem og vervet medlemmer til Besteforeldrenes klimaaksjon. Han kom frem til Bergen 1. juli, og ble mottatt med brask og bram på Festplassen.

På møtet vil han fortelle om sine opplevelser under den 2200 km lange turen: https://www.besteforeldreaksjonen.no/sykle-for-klima

Pga av smittesituasjonen er møtet ikke åpent for alle, men vil bli streamet: 

 

Spre klimavett,
del denne saken!