Sykle for klima – Normann Natland forteller

  • DATO: 
    28/10/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 19:30
  • STED: 
    Ny-Krohnborg senter, Rogagaten 9, Bergen

I mai og juni syklet BKA-medlem Normann Natland Norge på langs, fra Alta til Bergen. Han kom frem til Bergen 1. juli, og ble mottatt med brask og bram på Festplassen.

På møtet vil han fortelle om sine opplevelser under den 2200 km lange turen: https://www.besteforeldreaksjonen.no/sykle-for-klima

Møtet er gratis og åpent for alle, medlemmer og ikke medlemmer. Meld deg på – med navn og telefonnummer – hos Normann Natland normann@natland.no

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen