Statens rolle i det grønne skiftet. Konferanse

  • DATO: 
    11/02/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 09:30 til kl 17:00
  • STED: 
    Universitetet i Oslo, Eilert Sundts Hus

Arrangør: Rethinking Economics Norge

Etter tiår med en utvikling hvor staten har tatt en stadig mindre og markedsrettet rolle, førte pandemien til en revitalisering av statlig styring. Samtidig etterlyser mange økt statlig intervensjon i det grønne skiftet. En ny normal preges ikke bare av pandemi, men av krig, inflasjon og miljøkriser, og gir store utfordringer for staten for å sikre stabilitet og sikkerhet for både folk og marked.

Konferansen «Rethinking the Role of the State» løfter den økonomifaglige debatten om hvilken rolle staten har i å løse de største utfordringene vi står overfor i det 21. århundre.

Program og påmelding her:
https://rethinkeconomics.no/2023/01/13/rethinking-the-role-of-the-state/

Spre klimavett,
del denne saken!