Sortland: møte med Svein Tveitdal

  • DATO: 
    18/04/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Hermetikken, Sortland

Den globale temperaturen øker dramatisk og 2023 var det varmeste året siden målinger begynte. Tidligere rekorder faller som korthus. Et så stort avvik har aldri blitt målt før og vi nærmer oss 1.5° grensa. Konsekvensene er ekstremvær i alle deler av verden, også i Europa. Ulike faktorer kan nok spille inn, men en ting kan slås fast; Uten den enorme økninga av drivhusgasser i atmosfæren hadde ekstremværet vi nå ser ikke vært mulig. Temperaturer på over 40° som vi hadde mange eksempler på sist sommer, er en stor risiko for menneskers liv og helse.

Utviklinga går fortsatt i gal retning, men vi kan gjøre noe. 1.5° er ille nok, 1.6° er atskillig verre.

For Besteforeldrenes klimaaksjon er det grunnleggende å spre kunnskap, debatt og engasjement både om de klimautfordringene vi allerede står midt i, og ikke minst de som vil prege framtida til barn og unge. Vi er på vei inn i ukjent farvann.

Hvor står vi i dag?  Hvor går vi, -og ikke minst; Hva gjør vi?

BKA Vesterålen har derfor invitert til åpent møte med Svein Tveitdal. Han er tidligere direktør ved FNs miljøprogram bl.a med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Svein Tveitdal har som utsending fulgt klimatoppmøtene på nært hold siden 1997. Han er kunnskapsrik, aktiv og en anerkjent kapasitet i klima/miljøarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Tveitdal har besøkt mange ungdomsskoler og videregående skoler. Der har han bidratt, ikke bare med kunnskap, men også for å gi håp om at vi voksne nå tar det ansvaret vi alle har for de unges klimaframtid. Torsdag formiddag besøker han Sortland videregående skole.

Spre klimavett,
del denne saken!