Skien: klimakafé på biblioteket

  • DATO: 
    14/03/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Brunosten, Skien bibliotek

Tema: Insektpollinering og dyrking i byområder
Innleder: Bybonde i Skien kommune, Hilde Amy Theie

Arr: Besteforeldrenes klimaaksjon Grenland

Neste klimakafé-arrangement:

11. april:
Tema: Vern og nedbygging av strandsonen, marin forurensing og forsøpling
Innleder fra Naturvernforbundet, som har sett på kystområdene rundt Grenland: Hvor flinke er vi til å ta vare på strandsonen vår, og hvor flinke kan vi bli?

 

Spre klimavett,
del denne saken!