Skien: ein berekraftig AV-sektor

  • DATO: 
    31/08/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 12:00
  • STED: 
    Skotfoss Brug, Skien

Korleis kan vi få sirkulære løysingar i VA(vatn og avløp)-sektoren og sikrare tilgang på mat og vatn i framtidas nye klima?

Skotfoss Brug AS inviterer til nærare orientering med innlegg frå ein rekke ressurspersonar. Meir info her: Pressekonferanse Skotfoss

«Tre milliardar har Skien, Bamle og Porsgrunn planlagt på eit utdatert anlegg. Noko som vil være eit stort nederlag for miljøet. Ved flom vil kloakken går rett ut i sjøen. Verken energi eller næring blir hausta fra eit slikt anlegg. Mat- og vatn-sikkerheit blir sikra ved moderne anlegg som vi skal vise fram på møtet.» Helsing Knut Hovland, Skotfossbrug AS
Spre klimavett,
del denne saken!