Seminar: Bedre liv, bedre klode: Nullvekst – går det an?

  • DATO: 
    12/03/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 16:30 til kl 20:30

Sted: Oslo bispegård, St. Hallvards Plass

Å måle framgang har til nå vært knyttet til økt mengde av varer og tjenester som omsettes på et marked. Alle er enige om at dette målet mister mange vesentlige dimensjoner, som verdsetting av frivillig arbeid. Videre måles ikke utarming av naturressurser. Vi vil finne ut om det er grunnlag for en ny visjon: Kan økonomisk nullvekst gå sammen med økt livskvalitet og mindre press på ressursene?

Del 1: Paneldiskusjon
I panelet har vi representant fra et parti som ‘avviser dogmet om at … vekst … alltid er et gode’, Norges høyest rangerte økonomiprofessor, en sosiolog som formidler alternativer til kapitalismens logikk, og en generalsekretær i en misjonsorganisasjon som har ‘næring/gründere’ som ett av to satsinger, og løfter verdien ‘nøktern’.

Del 2: Dialogverksted (19.15 – 20.10):
oslo bispegård1. Utfordringer til myndighetene: Er statlige enøk-ordninger (Enova) for kirkebygg mulig? Robert Wright, Kirkeverge i Oslo
2. Klimaflyktninger: Ny innsikt i konsekvensene – og løsningene. Vikram Kolmannskog, ph.d i jus
3. Klimapilegrim og Paristoppmøtet; hva skjer? Jens Aas-Hansen, Kirkens Nødhjelp
Avslutning: Liturgisk avslutning i kapellet (20.15-20.30)

Arrangør: Ressursgruppen for skaperverk og bærekraft
Påmelding: wenche.fladen.nervold@kirken.no

Spre klimavett,
del denne saken!