Seminar om vann – natur, kultur og politikk

  • DATO: 
    21/11/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 09:30 til kl 18:00
  • STED: 
    Det Norske Videnskaps-Akademi

Med utgangspunkt i et bredt spekter av problemstillinger inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til tverrfaglig populærvitenskapelig seminar om vann, med fremragende foredragsholdere og forskere.

Alt liv på jorden avhenger av jevn tilgang til vann. Vann har egenskaper vi trenger, og hele 60 % av menneskekroppen består av vann. I religion og filosofi så vel som i kunst er vann en viktig metafor, og kampen om vannressursene har vært og er en kilde til konflikt. Knapphet på rent vann er den største risikofaktoren for verdens befolkning. I 2050 vil det være ti milliarder mennesker på jorden, og befolkningsveksten øker presset på vannressursene. Samtidig fører klimaendringene til at havet blir varmere og surere, noe som har store konsekvenser for både naturen og menneskers liv.

Seminaret er åpent for alle. Program og påmelding:  http://www.dnva.no/c26754/kalender/vis.html?tid=69938

Spre klimavett,
del denne saken!