Seminar om krig og klima/miljø

  • DATO: 
    22/10/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 18:00
  • STED: 
    Anker hotell, Oslo

Norges Fredslag, sammen med IKFF (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet) og Bestemødre for fred, inviterer til konferanse om sammenhengen mellom krig, klimaendringer, naturressurser og fred.

«Her vil vi sammen med inviterte fagfolk diskutere flere temaer knyttet opp til dette. Vi ønsker med dette å bringe mennesker fra ulike fagmiljøer sammen, slik at vi sammen kan finne nye løsninger for fred.»

Fra programmet:

«Fossile brensler og krig, med fokus på Ukraina”
Innledere: Klimentina Radkova, Greenpeace;  Andreas Randøy, Global Gas and Oil Network

“Atomkraft i en konfliktfylt verden”
Innledere: Bror-Eskil Heiret, Natur og Ungdom; Astrid Liland, Statens Strålevern

“Matkrise og flyktninger grunnet konflikt og miljøødeleggelse”
Innledere: Richard Skretteberg, Flyktninghjelpen; Emil Baddari, Framtiden i våre hender

“Alternativ freds- og sikkerhetspolitikk”
Innledere: Bente Bakke, Besteforeldrenes klimaaksjon; Åse Møller Hansen, IKFF; Ingeborg Breines, tidligere direktør i UNESCO og president i IPB

Påmelding innen 6. oktober til post@fredslaget.no

Kontaktperson ved spørsmål: Tim Liebenhoff, Norges Fredslag, tim.d.liebenhoff@gmail.com +47 483 41 288

Spre klimavett,
del denne saken!