Panelsamtale: Det grøne skiftet

  • DATO: 
    28/11/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 19:30
  • STED: 
    Bergen bibliotek

Tidsskriftet Røyst inviterer til panelsamtale om korleis vi kan få til eit grønt skifte, med fokus på norsk industri.

Noreg heng etter med å omstilla økonomien vår. Skal vi nå måla i Parisavtalen, må store endringar skje. Korleis bør eit reelt grønt skifte sjå ut i praksis? Kva må til både politisk og økonomisk? Er løysinga ein «green new deal»? Kva for ei rolle bør fagrørsla, næringslivet og staten ha? Kva må til for at det skal verta ein sosial og rettvis omstilling?

I panelet
Andreas Ytterstad – Klimaaktivist og førsteamanuensis i journalistikk ved OsloMet
Ingunn Gjerstad – Leier i LO Oslo og styremedlem i Industriaksjonen
Karl Ruben Gaasø – Tidlegare leiar i Industri Energi Ungdom
Ole-Gunnar Rasmussen – Tillitsvalgt for SAFE i Equinor

Ordstyrar: Ragnhild Freng Dale.

Arrangementet er gratis og ope for alle.

Spre klimavett,
del denne saken!