På Arendalsuka: debatt om klimasøksmål

  • DATO: 
    17/08/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 20:00 til kl 22:00
  • STED: 
    Clarion Hotel Tyholmen

Concerned Students Jus og Green Drinks Oslo inviterer til debatt under Arendalsuka: Klimasøksmål – rettsliggjøring av politikken?

Da regjeringen i fjor lyste ut konsesjonsrunde 23 og inviterte til massiv, ny oljevirksomhet i Barentshavet, svarte Greenpeace og Natur og Ungdom med å saksøke staten. Søksmålet er et krav om domstolene skal avgjøre om regjeringens beslutning ligger innenfor rammen som Grunnloven § 112 setter for staten.

Reaksjonene på søksmålet har vært mange. På den ene siden mener flere at søksmålet kun påkaller den makten domstolene har til å prøve om lover og vedtak er i tråd med Grunnloven, makt som fremgår av Grunnloven selv. På den andre siden har flere innvendt at saken innebærer en forflytning av makt fra det demokratisk valgte Storting, til de uvalgte dommerne i domstolene.

Spørsmålet denne saken reiser, er ikke bare om olje, men om maktfordeling, om vekten av vår øverste rettskilde og om betydningen av rettigheter som begrensninger på statens makt. Vi håper å få startet en skikkelig samtale om disse viktige temaene.

Hans Petter Graver, Jørn Øyrehagen Sunde og Snorre Valen er bekreftet til panelet; vi regner med å kunne bekrefte flere snart. Se mer her: https://www.facebook.com/events/268173400332999??ti=ia 

Spre klimavett,
del denne saken!