WWF: seminar om urban bærekraftig utvikling

  • DATO: 
    20/03/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 15:00

Sammen med KS og Klif arrangerer WWF-Norge et seminar i forbindelse med årets Earth Hour. Her vil man se på hvilken rolle byer og kommuner vil spille for å redusere klimagassutslipp og skape et bærekraftig lokalmiljø

Sted: Håndverkeren, Oslo

Mer informasjon og påmelding her

Spre klimavett,
del denne saken!