Oslo: symposium for Lågendeltaet

  • DATO: 
    15/04/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 15:00
  • STED: 
    Litteraturhuset Oslo

Regjeringen vil bygge ny firefelts motorvei med 110 km/t tvers gjennom Lågendeltaet naturreservat. Derfor legges det opp til å endre verneforskriften Under symposiet reises det spørsmål fra fagfolk om hvorvidt dette er i samsvar med naturvernlovens intensjon, og hvorvidt politikere skal kunne oppheve vern på denne måten, gitt klima- og naturkrisen vi står i.

Kom og hør hva jurister, naturforskere, samfunnsøkonomer, filosofer og aktivister sier om saken! Er regjeringen i ferd med å pådra seg en ny Alta- eller Fosen-sak? Denne dagen samler vi de beste i landet for å belyse alle sider av saken: juridiske spørsmål (for både natur og mennesker), fakta om Lågendeltaet (naturtap, klimatap, forvaltningsprosesser, veibygging) samt verdispørsmål.

Gratis adgang. Ingen påmelding. Se programmet her: Symposium Lågendeltaet

Arrangør: Lågendeltaets venner

Spre klimavett,
del denne saken!