Oslo: Stort klimaseminar Besteforeldrenes klimaaksjon

  • DATO: 
    27/09/2013 - 28/09/2013
  • Klokkeslett: 
    fredag kl 16:30 til lørdag kl 14:00

Årets medlems-seminar og rådsmøte.

Sted: Oslo, Naturvernforbundets lokaler, Mariboes gate 8.

Allsidig program med sentrale foredragsholdere, bl.a. Cecilie Mauritzen, direktør Cicero som orienterer om den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel, som blir lagt fram i Stockholm samme uke. Hvor står vi i dag – seks år etter den forrige rapporten og fredsprisen til Al Gore og Rajendra Pachauri?

De øvrige foredragene vil dreie inn mot det moralske og politiske, og det er satt av tid til samtaler og debatt. Erfaringene fra «vår» kampanje Klimavalg 2013 er selvfølgelig et av temaene.

Se program. Påmelding til post@besteforeldreaksjonen.no

Spre klimavett,
del denne saken!