Oslo: stor markering for Nord-Norgebanen

  • DATO: 
    22/04/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 15:00
  • STED: 
    Eidsvolls plass, Stortinget

Folkeaksjonen for Nord-Norgebanen, Oslo 22. april 2024


Fem organisasjoner, tre nordnorske og to landsdekkende, inviterer til markering for Nord-Norgebanen! Det blir appeller og innlegg fra stortingspolitikere, og musikalsk følge ved Solvei Stenslie med musikere.

Konseptvalgutredningen for Nord-Norgebanen 2023 skal behandles i Stortinget i samband med ny Nasjonal Transportplan. Stortinget må følge opp sitt vedtak fra 2021, der regjeringen blir bedt om å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.

Det heter i Konseptvalgutredningen:
«Samfunnsmålet for utredningen er at det skal legges til rette for et jernbanetilbud som binder landet mer effektivt sammen, gir god utnyttelse av landsdelens ressursgrunnlag og fremmer verdiskaping, regional- og nasjonal utvikling, samt klima og miljø, samfunnssikkerhet og beredskap.»

Vogntog- og flytrafikk i nord skaper enorme og økende utslipp. Klimautvalget 2050 minner om at 90-95 % av alle utslipp skal være fjernet i 2050. Dagens transportvalg avgjør om det blir mulig.

Arrangører: Tromskomiteen for jernbane, Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen, Jernbane NORD AS, For Jernbane og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Bygg Nord-Norgebanen nå!


Vi håper at mange BKA-ere (gjerne med rød hatt!) har anledning til å komme til Eidsvolls plass og støtte oss!
Hilsen Ingunn Elstad, leder av BKA i Troms.

Spre klimavett,
del denne saken!