Oslo: om G20 og sivilsamfunnet

  • DATO: 
    15/02/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 12:30 til kl 14:00
  • STED: 
    ForUM, Hausmannsgate 19, Oslo

Medlemsmøte i ForUM om G20/C20

Norge er i år invitert inn som gjest i G20. G20 er en sentral arena for diskusjoner knyttet til mange viktige tematikker. I år er G20 ledet av Brasil, som har satt kampen mot ulikhet og for klimaløsninger i sentrum for sitt lederskap.

Sivilsamfunnet har organisert seg i Civil20. Der har man ti arbeidsgrupper.

Henrik Harboe og Marit Halsvik Lillealtern, som leder UDs arbeid med dette, kommer på møtet. De vil informere om Norges prioriteringer og hvordan de kommer til å jobbe med dette gjennom året, og ta imot spørsmål og innspill fra dere. Kjetil Abildsnes fra Kirkens Nødhjelp vil fortelle om sivilsamfunnets arbeid i C20. Deretter vil vi diskutere hvordan ForUM-fellesskapet skal jobbe med dette.

Påmelding til ida.svendsen@forumfor.no innen 14.2.

Mvh Kathrine Sund-Henriksen:
generalsekretær Forum for utvikling og miljø (ForUM

Spre klimavett,
del denne saken!