Oslo: Klimafrokost om utslipp fra transport

  • DATO: 
    11/01/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 09:45
  • STED: 
    Grand Hotell

Hvordan halvere utslippene fra norsk transport på 13 år?

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Aps finanspolitiker Marianne Marthinsen, Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson og Venstres Abid Raja diskuterer hva som skal til for å halvere utslippene fra norsk transport innen 2030.

Arrangør: Norsk Klimastiftelse

Program og påmelding: http://klimastiftelsen.no/arrangementer/hvordan-halvere-utslippene-fra-norsk-transport-pa-13-ar-30325054053

Spre klimavett,
del denne saken!