Oljelandet i klimakampen

  • DATO: 
    29/08/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 15:00 til kl 16:30
  • STED: 
    Christie Café

Norge vil være et ledende klimaland, men tjener samtidig godt på olje og gass som gir store CO2-utslipp. Denne vanskelige dobbeltrollen er temaet for boken «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen» av Anne Karin Sæther. Hun kommer til Forum for vitenskap og demokrati i Bergen for å fortelle om intensjonene i starten av oljepolitikken på 1970-tallet og klimapolitikken på 1980-tallet. Hvilke mål satte man seg den gang og hvilken relevans har disse tidlige målene i dag? Hvordan har man oppnådd at norsk olje og gass blir omtalt som «klimavennlig»?

Sæther har bakgrunn som journalist i NRK og Dagsavisen. Fra 2006-2011 var hun kommunikasjonssjef i Bellona og nå jobber hun med politisk kommunikasjon i Utdanningsforbundet.

Det er ikke vanskelig å forstå norske politikeres dilemma, mener Anne Karin Sæther. Men er det nødvendig å kamuflere sine hensikter så sterkt som de gjør?

Spre klimavett,
del denne saken!