OECD om norsk miljøpolitikk

  • DATO: 
    22/04/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 13:00
  • STED: 
    Regjeringsbygg 5 (R5) i Akersgata 59 (Auditoriet)

OECD har det siste året gjennomgått og utarbeidet en rapport om norsk miljøpolitikk. I anledning lansering av «Environmental Performance Review» inviterer de til seminar.

I rapporten kommer OECD med en rekke anbefalinger til norske myndigheter.  Rapporten overleveres klima- og miljøministeren. Deretter følger innspill i form av panelsamtaler med inviterte deltakere fra sivilsamfunn og næringsliv.

Mer informasjon og påmelding HER

Spre klimavett,
del denne saken!