Norges fotavtrykk. Rapportlansering WWF

  • DATO: 
    11/11/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 12:30 til kl 14:30
  • STED: 
    Kutlturhuset, Youngsgt 3, Oslo

Vitenskapen er klar: vi må redusere fotavtrykket fra forbruk og produksjon til godt innenfor det planeten vår tåler.

Her i Norge forbruker vi naturens ressurser som om vi skulle hatt tre planeter å høste av. Klimaendringer må reverseres, og naturtap må stanses. Tiåret for handling er nå.

Når Norge snart skal inn i forhandlingene om en global naturavtale i FN som skal løse naturkrisen, er halvering av det globale fotavtrykket et av de viktigste kravene regjeringen må ta med inn. De nordiske ministrene har allerede lovet å jobbe for å redusere vårt globale økologiske fotavtrykk godt innenfor planetens tålegrenser.

Men hva betyr det egentlig å halvere fotavtrykket fra forbruk og produksjon? Hvordan måler vi om vi er innenfor planetens tålegrense? Og hvordan skal vi gå frem for å komme oss dit?

Program og påmelding til rapportlansering fra WWF: https://www.wwf.no/nyheter/velkommen-til-rapportlansering
Spre klimavett,
del denne saken!