Naturvernforbundet Bergen: Temamøte om karbonavgift

  • DATO: 
    05/02/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 22:30

Sted: The HUB Bergen, Holmedalsgården 3
Tid: Onsdag 5.2. kl 19.00
Arr. Naturvernforbundet i Hordaland
Påmelding: http://deltager.no/hansen 

Verdens mest kjente klimaforsker James Hansen har lansert et enkelt avgiftssystem som kan være grunnmuren i løsningen av klimakrisen: En avgift legges på utvinning av fossile drivstoff. Alle inntektene betales direkte ut til hver enkelt innbygger med et likt beløp. De fattigste og de som handler klimavennlig vil tjene på det.

– Er dette den løsningen som kan samle sterk folkelig støtte?
– Vil det fungere i praksis?

Se mer om møtet: http://naturvernforbundet.no/hordaland/klima-og-energi/vil-en-karbonavgift-til-fordeling-vaere-loesningen-for-klimaet-article30269-1487.html

 

Spre klimavett,
del denne saken!