Moss: Partidebatt om miljø og natur

  • DATO: 
    23/08/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Samfunnshuset i Moss

Naturvernforbundet Follo/Moss, DNT Vansjø, Framtiden i våre hender og Besteforeldrenes klimaaksjon har gått sammen om å invitere til debatt før lokalvalget.

Den globale klimatrusselen truer våre fremtidige generasjoner. Vi mennesker reduserer i raskt tempo det naturmangfoldet vi er helt avhengig av. Natur bygges ned i dramatisk tempo og bl.a. er svært mange dyrearter er truet. Norge forpliktet seg i Montreal i desember 2022 om å verne 30 prosent av all natur på land og hav, innsjøer og elver. Byutvikling må nå baseres på grundig kunnskap om konsekvenser hvor vern av vårt naturmangfold vil være avgjørende.

I lys av dette er det viktig av vi lokalt setter fokus på hvordan vi forvalter våre nære omgivelser. Hva vil partiene lokalt bidra med for å ta vare på og reparere Oslofjorden? Hvordan ivareta og beskytte vår uberørte natur som i stor grad omkranser kommunen? Hvilke prioriteringer gjøres for å bedre kollektivtilbudet i byen, og sørge for bedre gang- og sykkelveier?

Vel møtt alle som er opptatt av natur, miljø og klima?

Spre klimavett,
del denne saken!