Mitt grønne Oslo

  • DATO: 
    03/06/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 17:00
  • STED: 
    Nedre Foss park

Havsøppelplastfyrtårnet – laget av plastsøppel fra havet. – foto: Simona Baruzzo

Kommunale etater, politiske partier og frivillige organisasjoner vil feire Verdens miljødag med festsamling i Nedre Foss park (ved Mathallen) 3. juni.  Miljøagentene vil ha en stand med fiskedam, pinnebrød og natursti. De vil rette oppmerksomhet på plastsøppel i havet. Besteforeldrene oppfordres til å støtte opp om agentene!

https://www.facebook.com/mittgronneoslo

Spre klimavett,
del denne saken!