Militær miljø- og klimapåvirkning

  • DATO: 
    06/12/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 19:30 til kl 21:00
  • STED: 
    Litteraturhuset i Trondheim

Åpent møte på Litteraturhuset

Ivar Espås Vangen, historiker, presenterer rapporten som han og Aslak Storaker (bibliotekar) utarbeidet i 2020 for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) om
– norsk militær forurensing og ressursbruk, både i Norge og utenlands
– andre lands militære forurensing i Norge

Det åpnes for samtale og diskusjon om funnene, – også sett i lys av Norges rolle i krigen i Ukraina.
Gratis inngang. Se https://litteraturhusetitrondheim.no/arrangement/militaer-miljo-og-klimapavirkni

Spre klimavett,
del denne saken!