Lokallagssamling Besteforeldrene

 • DATO: 
  23/03/2019
 • Klokkeslett: 
  kl 09:00 til kl 15:00
 • STED: 
  Bygdelagssamskipnaden

Landsstyret i Besteforeldrenes klimaaksjon inviterer til samling for lokallag, lokale grupper og kontaktpersoner.

BKA sin årlige samling for lokallag, lokale grupper og kontaktpersoner er en fin anledning for alle engasjerte medlemmer til å møtes, utveksle erfaringer og planer og drøfte aktuelle problemstillinger midt mellom to landsmøter. I år er det ekstra  meningsfullt å møtes: For det første er det mange som er utålmodige etter å følge opp den siste rapporten fra FNs klimapanel som sier at verden har svært kort tid på seg for å unngå en katastrofal klimakrise. For det andre er det kommune- og fylkestingsvalg til høsten, og vi har mye å lære av hverandre om hvordan vi kan  gjøre klima til en hovedsak i valgkampen.

Også i år er samlinga vår samkjørt med konferansen «Broen til framtiden» som arrangeres fredag 22 mars. Det er planer om en klimamarkering sentralt i Oslo i tilknytning til konferansen.

Program for samlinga:

 • Aksjon Valgår 2019: Hvordan kan BKA bidra til at klimaspørsmål får all mulig oppmerksomhet fram mot valgene til kommunestyrer og fylkesting? Erfaringsdeling og gruppesamtale med fokus på samordnet innsats.
 • Diskusjon: Flere har tatt til orde for at BKA må bli en mer «aktivistisk» organisasjon. Hva menes med det – og hvilke aksjonsformer er mest effektive i klimakampen? Innledning og debatt. Debattleder: Finn Bjørnar Lund. 
 • Ny runde i klimasøksmålet mot staten: Orientering om tilstanden i Arktis, om status i rettsaken og om planer for markeringer under Arendalsuka. Samtale om hva slags aktiviteter BKA kan gjennomføre for å sikre best mulig folkelig mobilisering fram mot søksmålet i november

Samlinga er åpen for alle medlemmer. BKA har ikke økonomi  til å dekke reiseutgifter for alle, men mat  og drikke på møtet dekkes. Landsstyret foreslår at lokallagene tar av tildelte midler for å dekke hele eller deler av reisen for sine representanter. Kontaktpersoner med lang reisevei, uten tilknytning til lokallag, kan søke landsstyret om reisetilskudd.

I tillegg til møtet legger vi opp til middag, som hver enkelt betaler selv, på et spisested umiddelbart etter samlinga.

Oslo lokallag kan tilby hjelp med overnatting. Husk å krysse av på vedlagte skjema dersom dere ønsker overnatting.

Bruk PÅMELDINGSSKJEMA som sendes til nina.weidemann@gmail.com innen 15. mars.

Spre klimavett,
del denne saken!