Landsmøte i Drammen – Besteforeldrenes klimaaksjon

 • DATO: 
  10/09/2022 - 11/09/2022
 • Klokkeslett: 
  lørdag kl 09:00 til søndag kl 14:00
 • STED: 
  Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen
Lokallaget i Drammen og omegn ønsker velkommen til landsmøte/årsmøte!

 

For PÅMELDING (skjema) og BESTILLING HOTELLROM, se nederst på denne sida. NB: Rom til forhåndsavtalt pris kan fortsatt skaffes, men vær snar!

Forretningsorden landsmøte 2022

PROGRAM:

Fredag 9.9: Lokalhistorisk program med enkelt kveldsmåltid. Oppmøte på hotellet Scandic Ambassadeur kl 18.30. Arrangementet er på Gullskogen gård s2 km fra hotellet. Vi satser på å gå. Men hvis noen skulle trenge transport, så ordner vi det. Meld fra til Hans Martin Solberg på e- post hans-martin.solberg@ebnett.no.

Lørdag 10.9
09.00 – 10.00: Registrering
10.00 – 10.30: Velkommen og kultur ved elever fra St. Hallvard vgs
10.30 – 11.15: Hilsninger og appeller.
Wenche Cumming, nestleder BKA
Appell fra Natur og Ungdom
Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg
Fylkesvaraordfører i Viken Camilla Sørensen Eidsvold

11.15 – 12.30 Linda Monsen Merkesdal Ap og Birgit Oline Kjerstad SV: Norge og Parisavtalen. Oppfølging av Parisavtalen fram mot 2030 og Stortingets rolle.
12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 14.00: Per Bjørn Foros: Har vi råd til vekst?
14.00 – 14.30: Thor Bjørlo: Veien videre for toget i Norge
14.30 – 14.40: Pause

14.40 – 17.30: Årsmøte

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, redaksjonskomité, referenter, tellekorps, to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av årsmelding 2021/2022
4. Godkjenning av revidert årsregnskap BKA  / Revisjonsberetning
5. Vedtak av budsjett for 2023 Budsjettforslag
6. Behandling av innkomne forslag
– Miljøforvaltningen må styrkes
Resolusjon om Wisting
Resolusjon om elektrifisering av sokkelen
Resolusjon om ulikhet og klima (forslag ikke levert innen fastsatt frist)
Resolusjon om Nord-Norgebanen (forslag ikke levert innen fastsatt frist)
7. Fastsetting av kontingent samt fordeling av kontingent
8. Fastsetting av vedtekter: Reviderte vedtekter til behandling på årsmøtet 2022
Voteringsorden vedtekter
9. Valg:
– Styreleder og styremedlemmer: Valgkomitéens forslag
– Revisor
– Valgkomité


19.00 – 19.30: Kultur ved elever fra Kongsberg vgs
19.30: Festmiddag

Søndag 11.9
09.00 – 09.30: Kultur ved elever fra St. Hallvard vgs

09.30 – 10.30: Arne Nævra: Klimaendringer og tap av natur – to eksistensielle trusler som menneskeheten står overfor. Hvilke håp har vi for løsninger? Tanker etter 40 år som naturfilmskaper og fire år på Stortinget.     

10.30 – 13.15: Årsmøte sluttføres. Debatt om strategi og arbeidsplan 2022/2023

10.30 – 10.50: Sluttføring av årsmøtesaker
10.50 – 11.30: Debatt strategi og arbeidsplan: Strategidokument
11.30 – 11.50: Pause
11.50 – 12.50: Debatt strategi og arbeidsplan

13.15 – 13.45: Lokallaget i Drammen orienterer om samarbeid med kommunen og Erik Dahlheim om arbeid mot kommunevalget i 2023.
13.45 – 14.00: Avslutning
14.00: Lunsj


PÅMELDING
Merk: Ved påmelding betales kr 900 i årsmøteavgift til konto 1254 62 94666 (mer info nedenfor)

  Navn

  E-post

  Postnr/Sted

  Merknader: 1) blir med også fredag, 2) vil delta på festmiddag, 3) opplysn om særlige behov ang kost, 4) annet


  Ved å sende inn dette skjema aksepterer du at vi kan lagre og bruke din kontaktinformasjon med formål om å kommunisere med deg i tråd med vår gjeldende Personvernerklæring


  INFO OVERNATTING M.M.:
  Landsmøtet vil foregå på Scandic Ambassadeur hotell som ligger 200 meter fra jernbanestasjonen. Togforbindelsene til Drammen er gode med flere direkte tog i timen både fra Oslo og Gardermoen.

  Vi legger opp til et lokalhistorisk program fredag kveld. Start kl 18.00 og avslutning med pizza som må betales selv.

  Overnatting bestilles direkte på hotellet. Våre avtalte priser er kr 990,- for enkeltrom og kr 1190,- for dobbeltrom pr natt inkludert frokost. Ring hotellet på tlfnr 31 01 21 00 og oppgi bookingkode 47931275 ved bestilling innen 10. august. Betaling skjer direkte til hotellet.

  Deltakeravgift er kr 900,- Det dekker kostnader inkludert lunsj lørdag og søndag. 3 retters festmiddag lørdag kveld koster kr 630,-. innbetales til kontonr.: 1254 62 94666

  Har dere spørsmål, ta kontakt med: Henning Johansen i Drammens-laget: Hennjo4@online.no tlf 900 96 017

  MERK: Det er mulig å søke BKA sentralt om støtte på inntil kr. 1200 til reisekostnader til årsmøtet. 

  Velkommen til Drammen!
  Spre klimavett,
  del denne saken!