Kvæfjord: dialogmøte om landbruk, bærekraft og klima

  • DATO: 
    06/12/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Gjøreredet, 9475 Borkenes
Hvor er vi i det norske landbruket og hvor skal vi?

Velkommen til dialogmøte på Gjøreredet, Kvæfjord. Vi fyrer i peisen, setter oss i sofaene og så får vi en god dialog. I tillegg til at du kommer, har vi fått følgende personer til å delta i dialogen:

Cecilie Hultmann, leder for bærekraft i Nortura. Hun har lang erfaring fra arbeidet med bærekraft gjennom FN. Hun har internasjonalt jobbet mange år med FNs bærekraftmål gjennom FNs Global Compact. Her utarbeidet hun retningslinjer og verktøy for å hjelpe bedrifter over hele verden med å integrere FNs bærekraft mål inn i strategier og handlinger, deriblant bærekraftig matproduksjon.
Arne Martin Dahle, leder i Hålogaland Bonde og småbrukarlag, kårkaill, SV-politiker.
Rolf Ingar Eggum, landbruksrådgiver i Kvæfjord kommune.
Sigurd Cottis Hoff, Fremtiden i våre hender, Tromsø.
Arne Johan Johansen, miljøengasjert SV-politiker.

Arrangør: Nortura krets Kvæfjord og Harstad, Besteforeldrenes klimaaksjon og Gjøreredet.
Kontakt: Svein Robert Guttormsen, kretsleder Kvæfjord og Harstad, telefon 47622103

Velkommen!
Spre klimavett,
del denne saken!