Klimavalg 2017: Nasjonal aksjonsdag

  • DATO: 
    02/09/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 00:00 til kl 23:59
  • STED: 
    Hele landet

Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse som består av over 60 organisasjoner. Klimavalgalliansen er en fortsettelse av Klimavalg 2013 som ble dannet før Stortingsvalget i 2013. Målet er å forene alle gode klimakrefter til felles innsats. Flere steder i landet er det lokale allianser hvor to eller flere organisasjoner i alliansen har gått sammen om aktiviteter.

Les mer om aksjonsdagen på nettsidene til Klimavalgalliansen

Naturvernforbundet under Folkets klimamarsj. Foto: Ole Gunnar Ons¿ien / olegunnaro.com

Spre klimavett,
del denne saken!