Klimakvarter om batterier

 • DATO: 
  19/02/2021
 • Klokkeslett: 
  kl 12:00 til kl 12:15
 • STED: 
  På nettet

Norsk klimastiftelse inviterer til årets første digitale klimakvarter. Tema for det 15 minutter lange foredraget er batteriteknologi som klimaløsning.

Meld deg på her

Mer om temaet
Batterier blir en stadig viktigere klimaløsning. I Norge har elbiler og elferger blitt vanlig og i andre land brukes batterier til å lagre strøm produsert fra sol og vind. Også i andre sektorer vurderes batterier som en løsning for å kutte utslipp.

I klimakvarteret vil batteriforsker Jacob Hadler-Jacobsen fra NTNU fortelle om batteriteknologiens rolle i kampen mot klimaendringene, om forskningen som pågår og utsiktene for fremtiden. Dette er noe av det du får svar på:

 • Hvorfor er batterier viktig for å få ned klimagassutslippene?
 • Hvordan har batteriteknologien utviklet seg til nå?
 • Hvilke batterier vil vi få i fremtiden og hvilke egenskaper vil disse ha?
 • Hva er batteriteknologiens begrensninger?
Spre klimavett,
del denne saken!