Klimakafé Oslo

  • DATO: 
    15/11/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 12:30 til kl 13:30

Sted: Det Norske Teatret, kafeen i 2. etasje.

Vårt håp er at ideen om en klimakafé kan bli et samlingssted/en stamkafe for interesserte først og fremst i Besteforeldrenes klimaaksjon, men også for
medlemmer av andre organisasjoner som ønsker å bidra i arbeidet med vår tids
største utfordring – klimaendringene. I utgangspunktet er det ikke fast program,
men vi vil etter hvert søke å hente inn profilerte folk som kan sitte inn, og vil
da informere om det i forkant.

Kontaktperson: Gerd Wahlstrøm, tlf tlf 926 52 263

Spre klimavett,
del denne saken!