Klimafrokost om solenergi

  • DATO: 
    28/10/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Kunsthall Trondheim

Norsk klimastiftelse ønsker velkommen til klimafrokost om solenergi som klimaløsning og mulighet for leverandørindustrien.

For å erstatte fossil energibruk også i Norge – og møte etterspørselen etter fornybar kraft når transportsektor og samfunnet for øvrig skal elektrifiseres – trengs mer fornybar energi. Hvilken betydning kan solkraft ha for det norske kraftsystemet? Hva er potensialet frem mot 2030?

Mer informasjon og påmelding HER.

Merk: Arrangementet foregår både som et webinar – og også som et fysisk og koronatilpasset møte i Kunsthall Trondheim.

Spre klimavett,
del denne saken!