Klimafrokost om skipsfart

  • DATO: 
    29/03/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Grand Hotell

Utslippene fra internasjonal skipsfart er årlig på rundt 1 milliarder tonn CO2, eller 2 – 3 prosent av alle globale utslipp. Uten tiltak vil utslippene øke med 50 – 250 prosent mot 2050. Denne trenden vil FNs sjøfartsorganisasjon snu. Innen 2050 skal utslippene halveres. Hvordan skal vi få til dette?

Norsk klimastiftelse inviterer til klimafrokost om grønn skipsfart globalt og nasjonalt.

Mer om programmet og påmelding her:
https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-29-3-teknologi-og-politikk-for-gronn-skipsfart

Spre klimavett,
del denne saken!