Klimafrokost om plastforurensing

DATO: 20/09/2018

KLOKKESLETT: kl 08:00 til kl 10:00

STED: Grand Hotell | Karl Johans gt 31

Plastforsøpling og klima representerer verdens største miljøtrusler. Klimagassutslippene fra plastproduksjon og plastforbrenning tilsvarer om lag utslippene fra all verdens luftfart. Rundt 5-7 prosent av olje og gass som produseres årlig i verden går til plastproduksjon. Hva kan gjøres for å kutte utslippene fra hele plastens verdikjede?

Program og påmelding:
https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-plast-og-klima

Spre kunnskap –
del denne saken!