Klimafrokost om karbonbudsjett

  • DATO: 
    19/11/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 10:00
  • STED: 
    Sølvberget bibliotek og kulturhus

Hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå målene i Paris-avtalen?

Arrangør: Norsk klimastiftelse

For å begrense oppvarmingen til «godt under to grader», slik vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen, må utslippene av klimagasser globalt halveres innen 2030, før de går i null rundt 2050.

Hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå målene i Paris-avtalen? Hva sier FNs klimapanel?

Mer informasjon og påmelding HER

Spre klimavett,
del denne saken!