Frokostmøte om EU og klimapolitikk

 • DATO: 
  01/11/2018
 • Klokkeslett: 
  kl 08:00 til kl 10:00
 • STED: 
  Grand hotell, konferanseavd. 7, lokalet "Gerhardsen"etg.
 • Hva er status for EUs energiomstilling og klimapolitikk?
 • Er det sannsynlig EU vil stramme inn klimapolitikken ytterligere i lys av ny kunnskap fra IPCC?
 • Hva skjer i viktige EU‐land som Tyskland, Polen og Frankrike? Betyr Brexit at EU og Storbritannia skiller lag også i klimapolitikken?
 • Hvordan fungerer EUs kvotesystem? Hvorfor koster det veldig mye mer å slippe ut ett tonn CO2 i EU nå enn for ett år siden? Hvor går veien / prisen videre? Hva betyr EUs kvotepris for norsk industri?
 • Hva betyr EUs klimapolitikk mot 2030 for Norge?

Frokost fra klokken 07:30. Mer om programmet og påmelding:
https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-hva-skjer-fremover-med-klimapolitikk-og-energiomstilling-i-eu/

Spre klimavett,
del denne saken!