Klimafrokost med boknyhet

  • DATO: 
    05/11/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 07:30 til kl 09:00
  • STED: 
    Kulturhuset

Frekk Forlag og Norsk Klimastiftelse inviterer til klimafrokost der Anders Bjarnes presenterer sin nye bok «Det grønne skiftet – Stans Norges veddemål mot klimapolitikken».

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik, Høyres stortingsrepresentant Nikolai Astrup og direktør i CICERO Senter for klimaforskning Kristin Halvorsen deltar i et samtalepanel med forfatteren der ulike problemstillinger i boken drøftes.

PÅMELDING HER

Anders Bjartnes (1963) er redaktør for nettmagasinet Energi og Klima. I boka hevder han at norsk klima- og energipolitikk ikke er konsistent, og at hensynet til petroleumsinteressene har forrang. Han beskriver hvordan sentrale norske aktører både i politikk og næringsliv legger til grunn at klimapolitikken mislykkes – ved å forutsette at den fremtidige etterspørselen etter olje og gass blir langt høyere enn klimaet tåler. Dette kan bli et kostbart veddemål for Norge! 

Alternativet til denne politikken er en kursendring der Norge blir en langt mer aktiv aktør i det globale grønne skiftet – og slik bidrar både til klimariktig verdiskaping innenlands og til at omstillingen verden trenger akselereres.

Forfatteren mener det er de to store regjeringsbærende partiene som har makt til å gjennomføre nødvendige endringer i Norge: Hvordan sikre verdiskaping og velferd samtidig som Norge bidrar vesentlig mer enn i dag til å få kloden på riktig klimakurs?

Arrangementet er gratis, begrenset antall plasser

Spre klimavett,
del denne saken!